‘n Arme Swerwer

Voor die vuurtjie wat flikker flakker,
Laat die aand sit ek wakker.
Voor my tent, onder die maan en sterre,
Sit net ek en my twee pêrde.

Ek dink so treurig terug na my lewe,
Waar ek al was en waarna ek strewe.
Ek dink aan al die hartseer, die treur en sleg.
Ek dink aan al die blydskap, die goeie en reg.

My ysterketel kook voor my op die kole.
‘n Lang, swaar pad lê voor my more.
Van berg na berg sal ek reis,
Want dis waar ek slaap, dis my huis.

Ek bid tot die Here en vra Hom om my te red,
Van hierdie suinige aarde wat my verstoot het.
Ek bid ook vir vreugde vir al die ander mense,
En vir myself, die waar word van wense.

arme


Written by Louis van Niekerk on 21 June 2001


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s